Bút TDS

Kiểm tra xem nước được lọc qua máy lọc nước Karofi có đạt tiêu chuẩn hay không; có trong giới hạn an toàn cho phép hay không, Để có hướng thay thể lõi lọc định kỳ hợp lý, hiệu quả